38 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
22357 Jemi diňlenen sany
5238 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ýüregim aldy
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ýüregim aldy
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän