9135 Jemi diňlenen sany
1718 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söýýän diýme (ft Gylyjow)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän