15750 Jemi diňlenen sany
3073 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft. Selbi Tuwakgylyjowa) - Tap Dermany
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän