5919 Jemi diňlenen sany
1097 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söýgülim bolaý
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Söýgülim bolaý
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän