29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
170674 Jemi diňlenen sany
31144 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft Selbi Tuwakgylyjowa) - Jackson
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän