162296 Jemi diňlenen sany
28668 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Toý aýdymy
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Toý aýdymy
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän