26 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
69219 Jemi diňlenen sany
11777 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(& Mäti) - Bolaý
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän