63480 Jemi diňlenen sany
27009 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(& Baýram Hojatow) - Ukym tutanok
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän