333 Jemi diňlenen sany
73 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Bile geçeli
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Bile geçeli
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän