37 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
21415 Jemi diňlenen sany
4749 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Özgeleri diňledim
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän