34 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
11380 Jemi diňlenen sany
2520 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gözüňde gaýgy gördüm
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Gözüňde gaýgy gördüm
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän