18773 Jemi diňlenen sany
7770 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ýanan oglanlar, ýanan gelinler
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ýanan oglanlar, ýanan gelinler
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän