9757 Jemi diňlenen sany
2055 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Boluň bagtly
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Boluň bagtly
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän