39 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
12869 Jemi diňlenen sany
3802 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Guwanç Hojagulyýew) Gözelim
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Guwanç Hojagulyýew) Gözelim
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän