333 Jemi diňlenen sany
73 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Zasepila menýa
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Zasepila menýa
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän