9352 Jemi diňlenen sany
1945 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Diňe saňa
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän