25 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
5932 Jemi diňlenen sany
1891 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Aýym diýjek
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän