149432 Jemi diňlenen sany
26099 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Watanym
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän