26683 Jemi diňlenen sany
7832 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ýatlagyn meni ( Saz Döwlet Baýnazarow Söz Myrat Ömürow)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Gözel Öwezowa - Ýalan eken Gözel Öwezowa - Söýesim geldi Gözel Öwezowa - Salama geldim Gözel Öwezowa - Kakaň başyn sypamasa Gözel Öwezowa - Gerek Gözel Öwezowa - Söýýän diýme (Saz Dowlet Baýnazarow Söz Myrat Ömür) Gözel Öwezowa - Eneler (Saz Omar Igamow Söz Akbibi Ýusubowa) Gözel Öwezowa - Garaşdym (Saz Müslim Gulamow Söz Amangül Berdiýewa) Gözel Öwezowa - Ýatlama (Saz Babanyýaz Gurbannyýazow Söz Bibisara Hojanazarowa) Gözel Öwezowa - Göwnüm (Saz Jemşit Batyrow Söz Myrat Ömürow) Gözel Öwezowa - Bagyşla Gözel Öwezowa - Mähriban enem sen (Saz Gurbandurdy Çaryýew Söz Geldi Başiýew) Gözel Öwezowa - Söýenim sen (Saz Döwran Öwezgylyjow Söz Myrat Ömür) Gözel Öwezowa - (&Atajan Berdiýew) - Italiano Gözel Öwezowa - Söýgi haty (Saz Döwran Öwezgylyjow Söz Myrat Ömürow) Gözel Öwezowa - Ýatlagyn meni ( Saz Döwlet Baýnazarow Söz Myrat Ömürow) Gözel Öwezowa - Ýatlagyn meni Gözel Öwezowa - Unutdym seni (Saz Döwran Owezgylyjow Söz Myrat Ömürow) Gözel Öwezowa - Söýgi (Saz Omar Igamow Söz Akbibi Ýusubowa) Gözel Öwezowa - Garaş maňa Gözel Öwezowa - Ýaşa sen ýaşa Gözel Öwezowa - Arkadagymyz Gözel Öwezowa - Dolanmaryn Gözel Öwezowa - Watan Gözel Öwezowa - Döwran geldi Gözel Öwezowa - Käbäm ejem Gözel Öwezowa - Jan Watan Gözel Öwezowa - Gözleriň Gözel Öwezowa - Dolanmaryn Gözel Öwezowa - Galýan haýrana (Saz Atamyrat Bäşimow Söz Oguljahan Orazgylyjow) Gözel Öwezowa - Awaza Gözel Öwezowa - Akmaýa Gözel Öwezowa - Hüwdi Gözel Öwezowa - Gel söwer ýarym Gözel Öwezowa - (& Atajan Berdiýew) - Gözel Awaza (Saz Omar Igamow Söz Akbibi Ýusubowa) Gözel Öwezowa - Huwdi (Saz Nury Halmämmedow Söz Halk döredijilikden) Gözel Öwezowa - (& Atajan Berdiýew) - Gözel Awazam (Saz Omar Igamow) Gözel Öwezowa - Senmidiň Gözel Öwezowa - Söýenim Gözel Öwezowa - Gözel Öwezowa - Ezizim Gözel Öwezowa - Garaşdym Gözel Öwezowa - Göwnüm Gözel Öwezowa - Bagyşla Gözel Öwezowa - Enejan Gözel Öwezowa - Unudaýyn men Gözel Öwezowa - Eziz obam Gözel Öwezowa - Dünýä Gözel Öwezowa - Menden göwnüň galdymy