3 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
3365 Jemi diňlenen sany
656 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft buTesla) Bagla meni
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(ft buTesla) Bagla meni
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän