12019 Jemi diňlenen sany
2215 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Bagtym diy Toy version
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Bagtym diy Toy version
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän