39 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
13063 Jemi diňlenen sany
3816 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Tansçy gyz (Saz Guwanç Ataýew Söz Nursähet Tagandurdyýew)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän