25 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
5752 Jemi diňlenen sany
1863 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Seň ýanyňa howlukdym
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän