37 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
21389 Jemi diňlenen sany
4746 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Maňa maňa
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän