162253 Jemi diňlenen sany
28657 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Öňe diňe öňe
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Öňe diňe öňe
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän