25 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
5718 Jemi diňlenen sany
1844 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Bäri gel
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän