25 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
6147 Jemi diňlenen sany
2056 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Bäri gel (Saz Orazberdi Jumaýew Söz Serdar Orazow)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän