25 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
6137 Jemi diňlenen sany
2006 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Aýdymym diňle (Saz Orazberdi Jumaýew Söz Myrat Ömür)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän