39 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
29494 Jemi diňlenen sany
7095 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söýgi ýok
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän