46440 Jemi diňlenen sany
10757 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Diňe Sen
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Diňe Sen
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän