36 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
14314 Jemi diňlenen sany
3161 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söýgi ýok
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Söýgi ýok
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän