9919 Jemi diňlenen sany
2074 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ynanaý maňa
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ynanaý maňa
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän