25 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
5858 Jemi diňlenen sany
1879 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Sport
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän