34 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
13396 Jemi diňlenen sany
2971 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft Dawut Döwletow) Bagtly men
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(ft Dawut Döwletow) Bagtly men
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän