39 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
13031 Jemi diňlenen sany
3814 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Aşyk kalbym
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän