26 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
69129 Jemi diňlenen sany
11774 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(Azim && Amalia) Golaýma geläý
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(Azim && Amalia) Golaýma geläý
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän