29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
172958 Jemi diňlenen sany
31770 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(Azim && Amalia) Golaýma geläý
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(Azim && Amalia) Golaýma geläý
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän