8183 Jemi diňlenen sany
731 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(& Ýagmyr Gurbannazarow) Oýlanma
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(& Ýagmyr Gurbannazarow) Oýlanma
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän