8181 Jemi diňlenen sany
731 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Nazik Saryýewa) Gül Watanyň gujagynda
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Nazik Saryýewa) Gül Watanyň gujagynda
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän