18945 Jemi diňlenen sany
1578 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Jemal Izbasarowa) Täze ýylda
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Jemal Izbasarowa) Täze ýylda
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän