31 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
205165 Jemi diňlenen sany
40862 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söýýä güli
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Söýýä güli
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän