26 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
68980 Jemi diňlenen sany
11760 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söýýä güli
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Söýýä güli
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän