6516 Jemi diňlenen sany
1262 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Züleýha
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän