29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
166594 Jemi diňlenen sany
30374 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Şeýdip
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän