664 Jemi diňlenen sany
178 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Seýle Çagyrýar
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Seýle Çagyrýar
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän