29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
166595 Jemi diňlenen sany
30374 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ft Mäti & Sopranoman) - Göwnüm baý
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän