31 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
201556 Jemi diňlenen sany
39922 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Çepe saga
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Çepe saga
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän