5517 Jemi diňlenen sany
1702 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Röwşen Ýagşymyradow) Bagt arzuwy
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Röwşen Ýagşymyradow) Bagt arzuwy
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän