1958 Jemi diňlenen sany
711 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Röwşen Ýagşymyradow) Bagt arzuwy
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Röwşen Ýagşymyradow) Bagt arzuwy
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän