1502 Jemi diňlenen sany
478 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gara zülpüň
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Gara zülpüň
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän