162204 Jemi diňlenen sany
28647 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Täze ýyl (&Abadan Halmedowa)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Täze ýyl (&Abadan Halmedowa)
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän