38 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
7932 Jemi diňlenen sany
2275 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Sen uzakda
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Sen uzakda
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän