39 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
16034 Jemi diňlenen sany
4633 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Sen uzakda
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Sen uzakda
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän