34 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
13396 Jemi diňlenen sany
2971 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ýar isleseň
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ýar isleseň
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän